Eger színészete

1692-től 1772-ig a jezsuita iskolai színjátszás előadásai voltak láthatók a jól berendezett színpadon. Azok a német vándortárs.-ok, amelyek 1788-tól látogatták a várost, a Szarvas vendéglő v. a Casino nagytermében léphettek fel. 1816 táján a Pestről szétszéledő egy. egyik töredéke Nagy János vezetése alatt játszott Egerben először m. nyelven. Később Balla Károly és Balog István társ.-ának előadásait lehetett látni. 1835–1836-ban a Komlóssy Ferenc-féle társulat játszott a városban, a következő évtizedekben pedig olyan középtárs.-ok, mint pl. 1852-ben Keszy Józsefé. A folyamatosabb színjátszás 1863–1868 között Latabár Endréékkel kezdődött. Utána két évtizeden át Aradi Gerő többször is, 1877-től 1885-ig pedig Krecsányi Ignác látogatta a várost. Új meg új színköröket húztak fel: 1868-ban a városháza udvarán, 1880-ban a Széchenyi-kertben, majd 1884-ben a Hunyadi téren. Ennek a helyén építették föl Légmann Imre és Czigler Géza tervei szerint az első állandó kőszínházat, amelyet 1904. aug. 20-án avattak fel. Abban az időben a város a miskolci színkerületbe tartozott: Sátoraljaújhely és Gyöngyös, több ízben Debrecen kapcsolódott hozzá. 1939-ben Eger a cseretársulati rendszer városai közé tartozott. 1942–1945 között Beleznai Unger István társ.-a adott itt műsorokat.