Erdélyi Emil

(Bp., 1881. jan. 29.–New York, 1922. máj. 8.): rendező, színházigazgató. 1903-ban lépett először színpadra. Kivándorolt az USA-ba, ahol a m. színjátszás úttörői közé tartozott. 1906-tól az első Állandó Magyar Színház rend.-je lett Heltai Árpádnál, majd önálló színtárs.-tal is próbálkozott, de hamarosan visszatért Heltaihoz, ahol rendszeresen rendezett népszínműveket és operetteket. Az egyesületi műkedvelők munkáját is gyakran irányította. 1920-ban a volt Rédey-társ., a New York-i Magyar Színtársulat ig.-ja lett. 1922-ben bekövetkezett halálával a társ. megszűnt. F.R. Jacobi V.: Leányvásár; Szirmai A.: Mágnás Miska; Guthy S.: A szaharai konzul; Huszka J.: Gül Baba; Goldfaden: Sulamith.