Erdélyi János

(Kiskapos, 1814. ápr. 1.–Sárospatak, 1868. jan. 23.): drámaíró és fordító, esztéta, színházvezető. A színészettel 1837-ben, pesti joggyakorlata idején került kapcsolatba. Az európai színházkultúrát 1844–45-ben, tanulmányútján ismerte meg. 1843–1848 között a Nemzeti Színház drámabíráló bizottságának tagja, 1846–48-ban jegyzője. 1848. jan. 1-jétől 1849. júl. 1-jéig a Nemzeti Színház alig.-ja, azaz műv. vez.-je. Francia nyelvből három drámát fordított, köztük Molière-től A fösvényt. Három eredeti drámája közül a Velencei hölgyet a Nemzeti Színház mutatta be 1852-ben, a Két királyné (1837) és a Nápolyi Endre (1846 előtt) kéziratban maradt. Lírai költő és zenei szakíró is volt. F.M. Filozófiai és esztétikai írások (sajtó alá rendezte T. Erdélyi I., 1981); Irodalmi tanulmányok és pályaképek (sajtó alá rendezte T. Erdélyi I., 1991).