erdélyi folyóiratok színházi különszámai

az 1950-es évektől kezdődően m. nyelvű színházi – általában művészeti – folyóiratok nem léteztek Erdélyben. A színház és a színjátszás, a színházi kultúra iránti érdeklődést a napilapok és az irodalmi folyóiratok, kulturális kiadványok próbálták úgy-ahogy kielégíteni. A hatvanas évektől az ország színházi életének általános fellendülésétől kezdve a m. folyóiratok érdeklődése is megnövekszik a színházi kérdések iránt. Különösen, hogy a kiemelkedőbb román és m. társ.-ok előadásainak java része a dogmatizmusellenes arcvonalat, a nonkonformista magatartást, az ellenzéki nézeteket is erősítette. Az irodalmi és kulturális folyóiratok úgy próbáltak segíteni, hogy időnként színházi kérdésekkel foglalkozó különszámokat, színházi súlypontú összeállításokat, évkönyveket szerkesztettek. A fontosabbak, érdekesebbek közül megemlítjük az Igaz Szó 1968-as számait, amelyekben több hónapon keresztül eszmecsere folyt a színibírálatról, az 1970-es novemberi számot, amely teljes terjedelmét a romániai m. dráma és a színházak kérdéseinek szentelte; az Utunk 1971-es évkönyvét, amely Színházi kislexikon címen színházi és színházesztétikai fogalmakat boncolgatott; a Korunk 1971. évi 1.; 1978. évi 6.; 1980. évi 5.; 1986. évi 6.; 1987. évi 2.; 1992. évi 11. számait, főként pedig A Hét 1981-es és 1982-es évkönyveit, a Régi és Új Tháliát és a Színjátszó személyeket, amelyek teljes terjedelmüket a romániai m. színházaknak szentelték. 1992-ben a kolozsvári hivatásos m. színjátszás kétszázadik évfordulója alkalmat adott, hogy az erdélyi és mo.-i lapok és folyóiratok csaknem mindegyike részletesen foglalkozzék a színház múltjával, jelenével és jövőjével.