erdélyi színjátszás a II. világháború éveiben

a két világháború közötti időszakban megszületett kerületi rendszer, megszabadulva a diszkriminatív pénzügyi intézkedések fenyegetésétől, a kákán csomót kereső akadékoskodás és a késhegyig menő konkurenciaharc átkaitól, előnyösen segítette a színházi kultúra terjedését a különböző megyékben. Kolozsvárott a Nemzeti Színház rangos prózai, operett- és operatárs.-tal működött. Beszterce–Csíkszereda–Gyergyószentmiklós–Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely körzetében Thuróczy Gyula társ. tartott előadásokat; Nagyvárad és Marosvásárhely környékén Putnik Bálint, Dés–Szatmárnémeti és Máramarossziget körzetében pedig Jakabffy Dezső társ.-a. Dél-Erdélyben egyetlen m. egy. sem működött, s nem volt hivatásos román társ. Észak-Erdélyben sem.