Egervári Potemkin Ödön

(Nagyszilva, 1823. febr. 4.–Bp., 1895. febr. 16.): színész, drámaíró, szakíró. Az Egerben tanult papnövendék 1844–1850 között volt vándorszínész, Udvari Ödön néven. Részt vett a szabadságharcban, huszárhadnagyként meg is sebesült. Ezután írnok, nevelő, tisztviselő. 1861–1874 között a Magyar Tudományos Akadémia hivatalnoka, 1876-tól a bp.-i Egyetemi Könyvtár díjnoka, majd 1891-től könyvtártisztje. 1862-től publikált. 7 könyve, valamint több cikke foglalkozott a szabadságharccal és Petőfi Sándorral. Elsősorban személyes, továbbá másoktól származó írásbeli és szóbeli emlékezéseket közölt. Hét eredeti színművet írt, hármat Petőfiről. Thurzó János c. drámáját 1868-ban a Nemzeti Színház mutatta be. 1869-ben segélyakciót szervezett az idős Déryné támogatására, aki viszonzásul neki írta meg emlékezéseit. A hozzá intézett Déryné-leveleket Egervári Potemkin maga adta ki. Hogyan jött létre Déryné naplója? (Nemzet, 1891. márc. 29.).