életkép

rövidebb, cselekményszegény színjátéktípus, amely a mindennapi élet egy-egy jelenségét, valamely társadalmi réteg v. típus jellemző életviszonyait karakterisztikus színpadi keretben mutatja be, gyakran humoros formában. Színesíthette dal- és táncbetét. A kortársi témájú színművek fontos jelenettípusa lett, amelyet a naturalizmus önálló színjátéktípussá emelt.