előjáték

1. a színpadi mű cselekményének tényleges megkezdését (az első jelenetet) megelőző, a későbbieket magyarázó, értelmező, esetleg az előzményeket ismertető rövid, kevés szereplőt mozgató (többnyire a leeresztett előfüggöny előtt zajló) jelenet, a prológus dialogizált variánsa. Az előjáték egyik változata a bemutatandó mű cselekményéhez nem szervesen csatlakozó keretjáték része. 2. funkcionális színjátéktípus; a tulajdonképpeni előadást megelőző, azzal valamilyen (tematikus, hangulati) kapcsolatban álló v. azt ellenpontozó, de önálló, rövid színjáték (egyfelvonásos, lever de rideau). 3. előzene (prelúdium, nyitány, ouverture); a hangszeres zenében általában praeludium, még régebben praeambulum néven szerepel, ami szó szerint előjátékot jelent. Az operában a megnyitó zenekari tétel, vagyis a nyitány (ouverture, Wagner zenedrámáinak esetében Vorspiel). A 19. sz.-i operában, ill. zenedrámában az egyes felvonásokat is előjátékok vezethetik be; 4. A színházi előjáték ugyancsak a darabot megelőző zenei tétel, amely a drámához akár hangulati, akár tartalmi elemeiben kapcsolódhat.