Endrődy János

(Érd, 1756. szept. 26.–Kalocsa, 1824. febr. 27.): drámakiadó, színháztörténész. A piarista paptanár színházi érdeklődése az iskolai színjátszás során alakult ki. 1791–1793 között a rend pesti gimnáziumában a m. nyelv tanára volt. Ekkor került kapcsolatba az első m. színtárs.-tal, akiknek dramatizálta Dugonics András Az arany pereczek c. regényét (1792). Könyvei: A magyar játékszín (Pest, 1792–1793). Négykötetes drámagyűjtemény 14 szöveggel, az 1–3. kötet előszavai színháztörténetünk első alkotásai: A magyar játékszínek történetei kezdetétől fogva az utóbbi kormányozásig. Ez a pest-budai m. társ. működését tárgyalja 1790–1793. jan. között, gazdag okmánypublikációval. Újabban neki tulajdonítják a Berthold, Princ von Mähren c. német tragédiát (1794), a Bánk bán-téma első újabb kori, hazai feldolgozását. 1793–1805 között tábori pap. Későbbi egyházi és tanári működése során már nem került kapcsolatba a hivatásos színészettel. – Ir. Perényi J.: E. J. életrajza (Nagykanizsa, 1899); Enyedi S.: Adattár E. J. ismeretlen leveleiből (It, 1983); Mályuszné Császár E.: Berthold morva herceg, avagy az első újabbkori Bánktragédia (It, 1980).