Enyedi Sándor

(Dés, 1938. jan. 1.– ): színháztörténész. Kolozsvárott a Babeş–Bolyai Egyetemen szerzett m.-történelem szakos tanári diplomát (1960). 1962-ig újságíró volt Bukarestben és Kolozsvárott, 1962–76-ig tanár szülővárosában. 1971-ben az irodalomtudomány kandidátusa lett. 1976-ban települt át Mo.-ra. 1977–1987 között a Magyar Színházi Intézet, 1987–92-ig a Magyarságkutató Intézet, 1992-től a Közép-Európai Intézet tudományos főmunkatársa. Tanulmányaiban az erdélyi m. színjátszás számos részproblémáját tisztázta, így az első hivatásos előadás és az első Hamlet-előadás időpontját. Sajtó alá rendezte a Nemzeti játékszíni Tudósítás hasonmás kiadását (1979) és Id. Wesselényi Miklós színházi levelezését (1983). Könyvei: Az erdélyi m. színjátszás kezdetei 1792–1821 (Bukarest, 1972); Déryné erdélyi színpadokon (Bukarest, 1975); Öt év a kétszázból. A kolozsvári Magyar Színház története 1944 és 1949 között (1991).