Fekete Ferenc; Fricsi

(?, 1738 és 1744 között–?, 1823): színházvezető, mecénás. 1784–85-ben a kolozsvári szabadkőműves páholy alapítója. 1790-ben az erdélyi rendek követe Pozsonyban, 1790–1811 között az erdélyi országgyűlések résztvevője. 1792-től a kir. tábla számfeletti bírája. 1795-ben tervezetet készített az erdélyi diétának a m. színészet állandósítására; a kiküldött színházi bizottság tagja volt. 1797-ben br. Wesselényi Miklós tulajdonos-főig. megbízásából a társ. vezetője. 1802-től az újjászervezett színházi bizottság tagja, az első telekvásárlás végrehajtója, 1803-ban a működési szabályzat egyik kidolgozója. 1811-ben a kolozsvári színház építésére kiküldött bizottság tagja, 1812. jún.-tól 1813. ápr.-ig egyik ügyvivőjük. Az erdélyi színészetet pénzzel és jelmezajándékkal is támogatta. 1793-tól az Erdély Magyar Nyelvmívelő Társaság tagja, 1795-ben a felvilágosodott nemesség erdélyi szervezetének, a Diána Vadásztársaságnak, 1813-ban a kolozsvári nyelvművelők újabb szervezetének tagja. Itt bemutatott fordítása elveszett. Tíz, Székelyné Ungár Annához írt levelét az OSzK őrzi. – Ir. Kővári L.: Erdély nevezetesebb családjai (Kolozsvár, 1854); Káli Nagy L.: Az erdélyi magyar színészet hőskora, 1792–1821 (Kolozsvár, 1942); Bényei M.: Az erdélyi országgyűlések színházpolitikai vitái és iratai, 1791–1847 (1990).