fellépti díj

a színész szerződésben rögzített mértékű honoráriuma egy előadásban való részvételért. A színésznek az anyaszínházzal kötött szerződésben előírt havi kötelező előadásszámot meghaladó előadásokért (túlfellépés) is fellépti díj jár.