Felvinczi György; Vintzi, Felvintzi

(Torda, 1646–50 k.–?, 1713 után): költő, drámaíró, színigazgató. A kolozsvári unitárius teológián végzett, majd Torockón lett rektor. 1696. okt. 1-jén nehéz életkörülményekre hivatkozva Bécsben beadványban kérte I. Lipót császártól, hogy néhány arra alkalmas, általa kiképzett társával illedelmes vidám játékokat és az irodalom szabályai szerint szerkesztett komédiákat és tragédiákat adhasson elő Mo.-on, Erdélyben és azok csatolt részein. Az engedélyt okt. 23-án megkapta. Kolozsvári előadásairól csak a szájhagyomány emlékezik meg. Írói munkásságának egyetlen jelentős darabja a Comico Tragoedia, amely először 1767-ben jelent meg nyomtatásban. Egyes kutatók a kor divatos operalibrettóját vélik felfedezni benne. – Ir. Ferenczi Z.: Adatok az iskolai színjáték és F. Gy. életéhez (ItK, 1897); Kastner J.: Az első magyar opera (1925); Kárpáti A.: Az első magyar színigazgató (1955); Varga I.: Fejezet a 17. sz. polgári történetéből (ITK, 1960).

 FELVINCZI GYÖRGY

I. Lipót császár színigazgatói privilégium levele FELVINCZI GYÖRGY számára, Bécs, 1696. okt. 23.