Fitos Sándor

(?–?, 1850. okt. 4.): táncos, táncmester. Vidéki színészként kezdte pályafutását. Az 1840-es évek elején a Dunántúli Színjátszó Társaság tagjaként 1840-ben Győrben és 1841-ben Székesfehérvárott lépett fel. 1843-ban csatlakozott Veszter Sándor tánctársaságához, amellyel a Nemzeti Színházban is fellépett, majd Bécsben, Németország több nagyvárosában és Londonban vendégszerepelt. Hazatérve újra külföldre indult a Havi-féle tánctársasággal. Ekkor Párizsban is fellépett, ahol nagy sikert aratott. Táncát tündérek táncának nevezték. Legendássá vált 1848 febr.-jában a párizsi forradalom alatt tanúsított hősies magatartása. Itthon is végigharcolta a szabadságharcot, amelyben megsebesült. Az egyik legkiválóbb 19. századi m. táncos, akinek mértéktartó stílusban, elegánsan és virtuózan előadott verbunkos tánca hosszú időre meghatározó eszmény maradt. – Ir. Életképek (1845. júl. 23. táncleírás); B. Egey K.: Színpadi táncművészetünk fejlődése a reformkorban és a szabadságharc első szakaszában (A magyar balett történetéből, 1956).