Földesi Ilona

(Kolozsvár, 1904–Szatmárnémeti, 1970): színésznő. Pályáját Kolozsvárott kezdte, Nagyváradon folytatta, de színészi kvalitásait igazán a nagybányai, ill. a szatmárnémeti társ.-ban bizonyította 1953-tól kezdődően. Figyelemre méltó jellemformáló készségről tett tanúságot idősebb asszonyszerepek életre keltésében. F.Sz. Zsani néni (Móricz Zs.: Nem élhetek muzsikaszó nélkül); Motya néni (Afinogenov: Kisunokám); Van Daanné (Goodrich–Hackett: Anna Frank naplója); Higginsné (Shaw: Pygmalion).