Földváry Gábor

(Domony, 1787. máj. 11.–Tas, 1854. máj. 6.): színházszervező, mecénás. 1832–1836 között Pest vármegye alispánja. E minőségében a Pesti Magyar Színház építésének (1835–37) szervezője és vezetője, aki ajándéktelken, az akkori város szélén országos adakozásból, a vármegye apparátusának bevonásával felépítette az ideiglenesnek szánt épületet, és megszervezte működtetésére az eszmei osztalékra dolgozó részvénytársaságot. Az építkezést 500 forinttal támogatta, és részvényt is jegyzett. 1837–1838-ban az rt. választmányának első évi elnöke, 1838–1839 között az igazgató-választmány elnöke volt. Később (1843–46) Csongrád vármegye főispánja, 1847-ben Pest vármegye főispánhelyettese. 1848-ban a közéletből visszavonult. Alakját Vas Gereben örökítette meg (Egy alispán, Pesten, 1858). – Ir. Pukánszkyné Kádár J.: Iratok a Nemzeti Színház történetéhez (1938).