Füzess Anna; Füzes

(Bp., 1893. dec. 1.–Bp., 1972. dec. 18.): színésznő. 1911-ben az Országos Színészegyesület színiiskoláját végezte el. 1911–12-ben Ungvárott, 1912–13-ban Neményi Lipót társ.-ában, 1913–14-ben Szatmáron, 1916–18 között Kassán és Brassóban, 1918-tól Sebestyén Géza együttesében játszott. 1921–1923 között a Víg, 1928-tól 1948-ig a Nemzeti Színház művésznője volt. 1948-tól 1968-ig a Nemzetiben mint nézőtéri felügyelő dolgozott. Kisebb szerepeket kapott. F.Sz. Katinka (Herczeg F.: A Gyurkovics-lányok); Jolán (Molnár F.: Az ördög); Veronika (Móricz Zs.: Nem élhetek muzsikaszó nélkül); Mákonyné (Csiky G.: A proletárok); Főhercegnő (Rostand: A sasfiók).