Géresi Kálmán

(Visk, 1841. dec. 25.–Debrecen, 1921. jan. 23.): színháztörténész. 1854–1861 között a debreceni kollégium diákja, 1861–63-ban a pesti egyetemen végezte tanulmányait. 1863-tól 1868-ig segédtanár a pesti református gimnáziumban. 1868–1873 között Tisza István nevelője volt Geszten. 1874-ben a m. nyelv és irodalom tanára a debreceni kollégiumban. 1874-től 1896-ig a kollégium nagykönyvtárának vezetője is. 1896-ban a Csokonai Kör alapító tagja, alelnöke, majd elnöke. Történeti forráskiadásai mellett 1882-ben színháztörténeti fejezetet írt Debrecen városmonográfiájába. 1898-ban a Csokonai Kör megbízásából, a debreceni hivatásos színészet centenáriumára megírta A debreceni színészet vázlatos történetét. Emlékét Debrecenben utcanév őrzi. – Ir. Kardos A.: G. K. (Protestáns Tanügyi Szemle, 1942. 2.).