Giržik, Xaver Franz

(Prága, 1760. aug. 24.–?): énekesszínész, drámaíró, librettista. A cseh származású Giržik 1775-ben, szülővárosában lett német nyelvű színész. A kedvelt baritonénekes és komikus 1789-ig megfordult – többek között – Pozsonyban, gr. Erdődy János operatárs.-ánál, Bécsben és Pesten. 1789–1812 között a pesti német színházban játszott, 1799-ben operarend., 1808-ban operai ügyelő is volt. A magyarul jól, de akcentussal beszélő színész két ízben fellépett az első, pest-budai m. színtárs. előadásain: Joel (ifj. Stephanie: A szolgálatból kimaradt katonatisztek, 1793. júl. 19.), Moyses (Pauersbach: A becsületes paraszt és a nagyszívű zsidó, 1794. febr. 26.). 1812-ben Temesvárra távozott, ottani működése még felderítetlen. Írt több verses tragédiát, operalibrettót, átdolgozott hasonló szövegeket, összeállított m. témájú gyermekbalettet. Legismertebb műve: Stephan, der erste König der Hungarn c. drámája (Pest, 1792), amelyet 1813-ban Katona József fordított le és dolgozott át. – Ir. Kádár J.: A budai és pesti német színészet története 1812-ig (1914); Staud G.: Adelstheater in Ungarn (Wien, 1977).