Görög István

(?–?): színész, súgó. 1810–13-ban a pesti társ. tagja volt. Színészként csak epizódszerepeket játszott. Két estére terjedő színművé dramatizálta Gvadányi József Egy nótáriusát és Nagy Sándor címen átdolgozta Csokonai Vitéz Mihály Metastasio-fordítását, A pásztorkirályt (1813). F.Sz. Omodé (Bárány B.: A somogyváriak); Kara Feitzi (Balog K.: Cserny György); Némedi Gyolts István (Molière–Simai K.: Zsugori); Aba Sámuel (Giržik–Katona J.: István).