Grimm, Fedor; Theodor

(?, 1783–Pest, 1837. dec. 23.): német színész, színházigazgató. A pozsonyi német társ. intrikus-színészeként szerződött a Pesti Német Színházhoz (1819–1823). Legnevesebb szerepe a Tartuffe volt. 1824–1827 között Anton Babnigg tenoristával együtt, 1827-től 1836-ig egyedül bérelte és igazgatta a pesti Német Színházat. Drámát, operát, balettot is játszva, takarékos gazdálkodással, a német nyelvterület legjobb színészeinek felléptetésével sikeres ig. volt. 1837-ben a Pesti Magyar Színház leendő ig.-jaként is emlegették, de nem nyújtott be pályázatot. – Ir. Kádár J.: A pesti és budai német színészet története 1812–1847 (1923); Binal, W.: Deutschsprachiges Theater in Budapest (Wien, 1972).