Győri Nemzeti Színház

az államosítástól, 1949-től Győr város színháza Dunántúli Népszínház néven működött Gál István igazgatásával. 1951-ben vette fel a színház a Kisfaludy Színház nevet. 1955-től 1958-ig Győri Állami Bábszínház néven bábegyüttest működtetett Szőnyi Kató vezetésével. 1973-ban kezdődött az új színház építése a Győri Tervező Vállalat tervei alapján. 1978. okt. 31-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. 1979-ben a frissen végzett ÁBI növendékek Markó Iván vezetésével létrehozták a Győri Balettet, amely szintén az új színházépületben lelt otthonra. A színház 1992. jan. 1-jétől vette fel a Győri Nemzeti Színház nevet. A társ. vezetője volt Várady György (1964–75-ben), Bor József (1983-tól 1992-ig), jelenleg Korcsmáros György az ig. A színház műsorát mindvégig a műfaji sokoldalúság jellemezte, próza, opera és operett egyaránt szerepelt a repertoáron. – Ir. Cserhalmi I.: Győr színészete a felszabadulástól napjainkig (Győr, 1978); Ez is szerelem (A győri színház története 1945–75, szerk. György Ágnes; Győr, 1985); Sinay J. (összeáll. és szerk.): Győri Színházi Adattár (Győr, 1989).

A GYŐRI SZÍNHÁZ

A GYŐRI SZÍNHÁZ