Heszke Béla

(Marosvásárhely, 1912. okt. 30.– ): tanár, esztéta, színháztörténész, műfordító. Erdélyi középiskolákban kezdte pályáját, 1945-től Bp.-en tanított. Különböző folyóiratokban – Erdélyi Helikon, Pásztortűz, Erdélyi Múzeum – közölt fordításokat és színházesztétikai cikkeket. 1943-ban Színház c. kiadta az első m. nyelvű egyetemes színháztörténeti összeállítást. 1963-ban jelent meg A román zene története c. kötete, amely fontos adalékokat tartalmaz a román színjátszás történetéhez. Fordításai: Achard: Domino (1942); Pirandello: A becsület gyönyöre (1942); Niccodemi: Az árnyék (1944).