Hilverding család

német vándorszínész dinasztia, 1620-tól kezdve vannak róluk adataink. 1685-ben Peter H. Salzburgban a commedia dell’arte „Pantalon di Bisognosi” maszkjában lépett fel. Johann H.-ról először Danzigból, 1699-ből vannak adataink. Ugyancsak ő 1706-ban Bécsben fogorvosi oklevelet szerzett. Az 1720-as években a család Salzburgból kiindulva Cseh- és Morvaországban játszott. Joseph H. 1768-ban m. területen bukkant fel, majd 1776–1788 között Nagyszeben, Nagyszombat, Buda, Pest és Kassa voltak állomáshelyei. Feltehető, hogy élőszínházi előadásai mellett marionettjátékosként is szerepelt.