hős

1. tágabb értelemben a színpadi cselekmény szereplője. A szerepek rendszerében elfoglalt helye szerint lehet főhős, főszereplő v. mellékszereplő; a korszak és a közönség eszményrendszeréhez való viszonya alapján pedig pozitív v. negatív hős; 2. a szerephierarchia csúcsán álló férfi szerepkör, amelynek életkor, illetve funkció szerint több változata van. Pl. ifjú hős: Csongor (Vörösmarty M.: Csongor és Tünde); hősszerelmes (amorózó); Rómeó (Sh.: Rómeó és Júlia); jellemhős: Posa márki (Schiller: Don Carlos); tragikus hős: Hamlet (Sh.), Bánk bán (Katona J.).