intonáció

a zenei előadásban a hangmagasság eltalálása és megtartása, egy hangszer behangolása és megszólaltatása, a hangszín szabályozása (főként az orgonaregisztereknél). Az operai előadói gyakorlatban az énekszólam zeneileg pontos, a megfelelő hangmagasságon történő tiszta megszólaltatása. – A rossz intonáció, disztonálás nem azonos a helytelen technikára vagy egészségi okra visszavezethető hamis énekléssel. Az intonáció tisztaságának elsődleges feltétele a muzikalitás, a zenei adottság.