Irodalmi Színpad

1957 márc.-ában Szendrő Ferenc igazgatásával nyitotta meg kapuit a VI., Jókai u. 2–4. sz. alatti helyiségben. Még ugyanezen év őszén átköltözött a Nagymező u. 11. sz. alatti színházépületbe. Műsorán főleg összeállított irodalmi műsorok és egyfelvonásos színművek szerepeltek. 1959. jún.-tól 1961. márc.-ig a színházépület átalakítása miatt a színház társ.-a Bp. területén különféle irodalmi és előadóestekkel lépett fel. 1967-ben a színházépületet átépítették, ekkor alakították ki a színpad feletti kétemeletnyi épületrészt. 1974–75-ben az újabb átépítés során átalakították a színház homlokzatát, előcsarnokát, nézőterét, öltözőket, színésztársalgót alakítottak ki. 1971-től Keres Emil volt a társ. ig.-ja. Az Irodalmi Színpad 1976-ban vette fel a Radnóti Miklós Színpad nevet.