ITI (International Theatre Institute) magyar központja

Mo. 1957-ben csatlakozott a Nemzetközi Színházi Intézethez. A magyar központ első elnöke 1972-ig Hont Ferenc volt. A szervezetileg önálló nemzeti központok felépítése megegyezik az ITI-ével. Jelenlegi elnöke Lengyel György; munkáját alelnökök és ügyvezető titkárok segítik. Mellettük működik a végrehajtó bizottság. Legfőbb fóruma a közgyűlés, amely a Nemzetközi Központtal ellentétben 4 évente ül össze. Mo. állandóan képviselteti magát az ITI szakmai bizottságaiban. 1969-ben Mo.-on volt az ITI világkongresszusa. Az ITI alapvető munkája az információcsere. A külföldről érkező, m. témájú színházi kérdésekre szakszerű válaszokat ad; megszervezi a hazánkba látogató külföldi szakemberek szakmai programját, különböző idegen nyelvű tájékoztató kiadványokat jelentet meg: m. drámák fordításait közli, rendszeresen ad ki Hírleveleket. Nemzetközi tartalmú kiadványa egy angol nyelvű folyóiratszemle; angol, francia szinopszisgyűjtemények; táncinformációk. Támogatja a különböző szakmai rendezvényekre utazó m. küldötteket. Szakmai tanulmányutakat szervez. Hazai és nemzetközi szinten együttműködik különböző társintézményekkel. Fontos hazai kiadványa a Világszínház c. lap, amely külföldi színházi eseményekről informál. A hazai színházi élet az ITI ajánlására minden évben aktívan közreműködik a Színházi Világnap (márc. 27.) megünneplésében.