Jordáky Lajos

(Kolozsvár, 1913. szept. 6.–Kolozsvár, 1979. nov. 29.): szociológus, kritikus, tanulmányíró. 1948–1952 között a kolozsvári Állami Magyar Színház alkalmilag rendezésre is vállalkozó irodalmi titkára, dramaturgja. A társ. tagjaként kifejtett tevékenysége mind elvi-esztétikai, mind gyakorlati szempontból meglehetősen ellentmondásos, színház- és filmtörténészi, kutatói munkássága viszont, amelyre sok meghurcoltatás után, életének utolsó évtizedében került sor, figyelemreméltó. 1971-ben jelent meg a Kriterion Kiadónál Janovics Jenőről és Poór Liliről készített átfogó portréja. Ugyanekkor rendezte sajtó alá és látta el nagyobb bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel Kótsi Patkó János munkáit (A régi és új theátrom históriája és egyéb írások. Bukarest, 1973). Az erdélyi némafilmgyártás történetéről írt munkája csak halála után jelent meg: Az erdélyi némafilmgyártás története 1903–1930 (Bukarest, 1980).