Járási Magyar Népszínház

Topolyán 1949-ben alakult, és 1959-ben a járások felszámolásakor megszűnt m. nyelven játszó színház. Ig.-ja Dimitrijević Mara. Katajev: Tévedések napja c. drámája volt első bemutatójuk. A tíz év alatt mintegy 80 bemutatót tartottak. Állandó színpaduk a helyi művelődési otthonban volt, de előadásaiknak nagyobb részét vidéken, a környező kis falvakban, sőt a tanyavilágban tartották. Sikerrel vendégszerepeltek Belgrádban és Újvidéken is. A Járási Magyar Népszínház falujáró színház volt, amelynek kis társ.-ában szinte minden színész egyszerre volt főszereplő és epizodista, de egyéb színház körüli munkából is mindenki kivette a részét. Az egy. Topolya és környékének műkedvelőiből alakult. Vezető tagjai Nagygellért János, Sinkó István, Karna Margit, Lőrincz Lajos, Jordán Erzsébet, Kollár Péter voltak. A legtöbb előadást vendégként Szabadkáról Garay Béla és Pataki László rendezte. A műsorban főleg szórakoztató művek kaptak helyet, bohózatok, másod- és harmadrendű vj.-ok, de bemutatták Molière (Fösvény, Scapin furfangjai, Képzelt beteg), Ibsen (Kísértetek), Goldoni (Kávéház, A fogadósné), Miller (Fiaim), Krleža (Agónia), Sartre (A tisztességtudó utcalány), Sh. (Hamlet) és Molnár Ferenc (A doktor úr, Delila, Az ördög, Játék a kastélyban) műveit is. A színház felszámolása után a színészek Szabadkára, Újvidékre szerződtek, vagy felhagytak a színjátszással. – Ir. A topolyai járási népszínház 10 éve (Topolya, 1959).