jelenet

a színpadi mű legkisebb szerkezeti egysége, melyen belül a szereplők változatlanok. Egy szereplő színrelépésével (entrée) v. távozásával (abgang) módosul a cselekmény- és a dialógusszakasz témája, hangulata, így a színpadi mű tagolását a jelenetek egymásutánja adja. A darab szerkezetében való elhelyezkedése és dramaturgiai szerepe alapján használatos a nyitó, záró és nagyjelenet kifejezés.