jelmez

a népi alakoskodásoknál és a különböző színjátéktípusoknál használt öltözet, álöltözet. Lehet jelképes, ez esetben a kor és környezet által meghatározott elemekből alakítják ki. Máskor egyes megjelenített állatok jellegzetes vonásait, színét, anyagát használja föl. Az emberábrázolás során is széles a felhasznált eszközök és stílusok skálája: a jelmez a szerep társadalmi helyzetére, rangjára, foglalkozására, jellemére, ízlésére utalhat, sokszor naturalista hitelességgel. Megjelenik a vélt és valódi történeti hitelesség igénye. Eltérhet viszont az allegorikus-jelképes formák, vagy – pl. a kubizmus, konstruktivizmus esetében – a szélsőségesen elvont, geometrikus ábrázolás felé. Gazdag információkat tartalmaz a játék jellegéről, az ábrázolni kívánt korszakról, a játszott mű hangulatáról, esetleges torzító-parodisztikus céljairól. Az arcfestéssel, maszkkal, személyi kellékekkel (szerszám, fegyver stb.) kiegészítve néha a díszleteket is pótolni tudja. – Ir. Boehn: Das Bühnenkostüm im Altertum, Mittelalter und Neuzeit (Berlin, 1921); Laver: Costume in the Theatre (London, 1964); Németh A.: A színjátszás esztétikájának vázlata (1929); Vágó Zs.: Jelmez- és környezettörténet, 1–3. (1959); Gombár J.: Jelmeztörténet (1963); Scenographia Hungarica (1973).