Kassai Thália Színház

(1969– ): a volt Magyar Területi Színház Thália Színpada 1969. nov. 29-én Gömörhorkán tartotta első bem.-ját. (Goldoni: Két úr szolgája). A társ. magvát a komáromi egy.-ből kivált színészek – Gombos Ilona, Szabó Rózsi, Csendes László, Gyurkovics Mihály, Lengyel Ferenc, Várady Béla – és a frissen szerződtetett tagok – Kövesdi Szabó Mária, Tamás Jolán, Varga Zsuzsa, Érsek György, Horváth lajos – alkották. A Thália Színpad megteremtésében és művészi arculata kialakításában jelentős szerepet játszott Beke Sándor rend., aki 1969–1971 között az egy. műv.-i vez.-je is volt. Művészi programjával a társ. tagjait igényes feladatok megoldására ösztönözte (Ibsen: Kísértetek; Sartre: Altona foglyai; Örkény I.: Tóték). 1980-ban szerződött a színházhoz Gágyor Péter rend., 1984-ben Horváth Lajos rend. A művészi színvonal állandó jelenlétével a színház vitathatatlanul a szlovákiai színházművészet szerves részévé vált. Az együttes műv.-i vez.-i voltak még: Várady Béla (1971–1981), Lengyel Ferenc (1981–1986), Gyüre Lajos (1986–1989). 1990. márc. 16-tól Beke Sándor lett a két társ. ig.-ja, akinek sikerült felszámolni a kassai társ. húszéves függőségi viszonyát. Ekkor Kolár Péter lett az önállósult színház ig.-ja, amely felvette a Kassai Thália Színház nevet. Műv.-i vez.-je Dudás Péter, dramaturg Pásztó András.