Káich Katalin

(Zombor, 1943. jan. 12.– ): színháztörténész, az irodalomtudományok kandidátusa (1978). Az újvidéki egyetem bölcsészettudományi karának m. szakán szerzett tanári oklevelet, majd Zomborban a m. és az angol nyelv és irodalom tanítása mellett levéltáros is volt. A kétévi mo.-i ösztöndíjas továbbképzést követően az újvidéki Hungarológiai Intézet tudományos munkatársa és egyetemi tanár lett. Kutatási területe a jugoszláviai m. művelődéstörténet, ennek keretében elsősorban a színjátszás története. A zombori, a zentai és az újvidéki 19. sz.-i színjátszás történetét feldolgozó munkái forrásértékűek. F.M. A zombori magyar színművészet története és repertóriuma, 1825–1918 (Újvidék, 1975); Az újvidéki magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma, 1836–1918 (Újvidék, 1983); A zentai magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma, 1833–1918 (Újvidék, 1987). – Ir. Gerold L.: Színjátszáskrónika (Híd, 1988/9.).