Kecskés Károly

(?, 1816–Pozsony, 1864. máj. 5.): színész, ügyelő, rendező. 1835-ben Kilényi Dávid társ.-ánál találkozunk először nevével, vele játszott Kolozsvárott is (1838–1841). Itt foglalkozott először operarendezéssel. 1843-ban hasonló minőségben vett részt a pozsonyi országgyűlési előadásokon. 1845–47-ben a Nemzeti Színház karénekese és 1847-ben ügyelője is volt, majd visszatért Erdélybe. A szabadságharcban hadnagyi rangban szolgált, Petőfi Sándor katonatársa volt Bem tábornok erdélyi hadseregében. Ezután Latabár Endre társ.-ának színésze és rendezője volt; Győr, Szeged, Miskolc, Arad, Debrecen, Kassa voltak főbb állomáshelyei. 1856-ban fellépett a Nemzeti Színházban. Sokféle karakterszerepet játszott és énekelt, sikereit a kedélyes apa szerepkörében és a bamba, együgyű figurák ábrázolásával aratta. F.Sz. Márton (Szigligeti E.: Csikós); Soubisse herceg (Bayard–Dumanoir: Vicomte Letorières); Peti (Eötvös J.–Szigeti J.: Viola).