kellék

az előadás során játékeszközzé váló természetes v. mesterségesen előállított tárgy. Fogyókellék az előadásról előadásra elfogyó, pótolandó játékeszköz (étel, ital, cigaretta, összetépett levél stb.). Személyi (v. „testi”) kellék a színész által használt (pl. ruházatkiegészítő) tárgy (szemüveg, újság, lornyon, kalap, pipa stb.).