Keresztury Dezső

(Zalaegerszeg, 1904. szept. 6.– ): irodalomtörténész, kritikus, író, költő, esztéta. 1927-ben doktori címet szerzett. 1929–1936 között a berlini egyetem m. lektora volt. Hazatérése után a Nyugatba, a Magyar Csillagba írt színikritikákat. 1938–44-ben a Pester Lloyd kritikusa és színházi rovatvezetője volt. 1945-ben az Eötvös Kollégium ig.-jának nevezték ki, egyetemi magántanár lett. 1945–1947 között vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1947-től 1950-ig az Akadémia főkönyvtárnoka, 1970-ig az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának vezetője volt. Tanulmányait főleg a New Hungarian Quarterly közölte. Több tanulmányában foglalkozott Katona Józseffel és a Bánk bánnal. Kiemelkedő színészportrékat írt Bajor Giziről és Tímár Józsefről. Mai színpadra alkalmazta Madách Imre Mózes c. drámáját. Érdekes színháztörténeti adalékokat tartalmaz Vécsey Jenővel és Falvy Zoltánnal írt A magyar zenetörténet képeskönyve c. munkája (1960). Drámája: Nehéz méltóság (1976). Könyvei: A szépség haszna (1973); A magyar opera- és balettszcenika (Staud G.-val, Fülöp Z.-nal, 1975).