Keszegh Terézia

(?–?): színésznő. 1792–1797 között a kolozsvári társulat alapító tagja, majd férjhez ment Gazda József prefektushoz. Általában idősebb női karakterszerepeket játszott. A színlapokon – megkülönböztetésül azonos utónevű pályatársnőitől – K. vagy Ke. Theresia néven szerepelt. F.Sz. Gróf Télpatakiné (Kotzebue: Embergyűlölés és megbánás); Róza (Gebler: Az Ozmondok); Cloe (Gessner: Evander és Alcimna).