Keszthely kertszínpada

1797 körül, amikor gróf Festetich György megalapította a Georgicont, kertszínpadot alakíttatott ki a kastély parkjában. A színpad falait 4 m magasra növesztett gyertyánfák alkották. Alaprajza elnyújtott sárkányhoz hasonlított. A földből emelt játéktér kb. 2 m magas és 7 m széles volt. A színpad előtti sövényfal takarta el a zenészeket. A „páholyok” a nézőtér oldalfalát alkotó sövénybe fülkeszerűen mélyedtek be. A műsort általában vendégegyüttesek szolgáltatták. A közönség a család tagjaiból, a vendégekből és az udvartartásból állott össze. Ünnepi alkalmakkor táncokat – néha paraszttáncokat is – mutattak be. 1817-ben, a febr. 11-én tartott „helikoni ünnepen” a helyi gimnázium növendékei m. nyelven játszották el A két nevelő c. vj-ot. A Keszthely kertszínpada 1909-ig állt fenn. – Ir. Staud G.: Magyar kastélyszínházak, II. (Színháztörténeti Füzetek, 14. sz., 1963).