Kilényi Dávid; Killyéni Kocsis

(?, 1791–Debrecen, 1852. márc. 31.): színész, színigazgató, fordító. 1815-ben Pesten, a lebontásra ítélt Rondellában rövid ideig meghúzódott m. társ. tagja, 1816-tól színigazgató. Az első m. vállalkozó-direktor, aki takarékos gazdálkodással, a vezető színészeknek fizetett havi fix gázsival évtizedeken át sikerrel vezetett társ.-okat. Operát is játszó együtteseivel olyan városokban is fellépett – Győr, Sopron, Pozsony, Arad, Pécs –, amelyek korábban a német vándorszínészet bázisai voltak. 1827-ben az Erdélyországi Énekes Társaság mo.-i turnéjának igazgatója, 1828-ban ő nyitotta meg a befejezett miskolci színházat. Színészként kevésbé volt jelentős, kezdetben hősi szerepeket játszott, de kiszorulván a szerepkörből, később már csak kisebb karakterszerepeket vállalt minden színjátéktípusban. F.Sz. Corvinus Mátyás (Weidmann-Czövek I.); István herceg (Soden–Dugonics A.: Bátori Mária); Perföldy (Kisfaludy K.: A kérők); Buzgó Pál (Szigligeti E.: A rab); Főbíró (Szigligeti E.: Csikós). Színigazgatói jegyzőkönyvét 1816-ban özvegye, Széppataki Johanna adta ki (Napkelet, 1859. jan. 2.). – Ir. Déryné emlékezései I–II. (1955); Molnár Gy.: Világostól Világosig (Arad, 1881).