Kiss János; Iván

(Röjtök, 1807–Pest, 1841. febr. 26.): színész, súgó, fordító. 1831-ben a Dunántúli Színjátszó Társaság súgója, a budai Várszínháznál is (1833–1834). E minőségében több színházi zsebkönyvet szerkesztett. Innen vidékre távozott, ahol 1837-ig játszott több jelesebb vándortárs.-nál. 1838-ban a Regélő-Honművész segédszerk.-je és kritikusa. Vitába keveredett a liberális kritikával, Vörösmarty epigrammát írt ellene (Sikináv, 1839), ami hírnevét kedvezőtlenül befolyásolta. Színészként csak kisebb szerepeket alakított. Súgói gyakorlata jó, érthető szövegmondásban kamatozódott. Szorgalmas fordító volt, 23 darabja maradt fenn. Eredeti műveket is írt. Villitánc (1834) c. műve változat a Bánk bán-témára.