Kiss Sándor

(Debrecen, 1823–Debrecen, 1896. nov. 28.): debreceni polgár, Bem hadsegédje volt az 1848–49-es szabadságharc alatt. Később jelentős szerepe volt a debreceni színészet állandósításában. 1866-tól 1872-ig a város kezelésébe került új színház intendánsa volt. Az ő vezetése alatt lett először Nagyvárad (1868-tól) a debreceni társ. nyári állomása. Kiss Sándor 1868-tól 1872-ig a váradi színészet intendánsa volt. Simonffy Imre polgármesterrel együtt nagy részt vállalt az első színész nyugdíj-egyesület létrehozásában. Az ő irányítása alatt a vidék korabeli legjobb társ.-át szervezték meg. Anyagi áldozatokat sem kímélve mindvégig színvonalas, az összes műfajt magába foglaló, sokoldalú műsort mutattak be. Reszler István után ő szerződtette Szabó (Schneider) Józsefet műv.-i vez.-nek a debreceni színházhoz.