Koczka György

(Karánsebes, 1938. júl. 28.– ): dramaturg. 1955-ben iratkozott be a kolozsvári Bolyai Egyetem magyar nyelv- és irodalom szakára. Az 1956-os események során az egyetemi hallgatók mértéktartó követeléseinek egyik képviselője volt, ezért koncepciós perben ítélték el. Háromévi börtön után több évig kényszerlakhelyen kellett élnie. 1969-ben adódott a lehetőség, hogy a színházban dolgozzék, előbb mint kellékes, aztán ügyelő, később irodalmi referens és végül dramaturg lett. 1991–1993 között a német együttes dramaturgja és egyben a bukaresti televízió m. nyelvű adásának szerkesztője, később főmunkatársa. Több román szerző darabját fordította magyarra, egyebek között Aurel Saranga, Ion Baiesu és Marin Sorescu egyes színpadi műveit.