Kolosváry Pál

(?–?): színházvezető, mecénás. Fejér vármegye főszolgabírája, 1818–1824. ápr. 1-jéig a székesfehérvári társ.-ot pártoló vármegye által kinevezett főig., aki 1815-től többször jelentős pénzadományokkal is támogatta a m. színészetet. 1825-ben a pozsonyi országgyűlésre küldött társ. névleges főig.-ja, bár betegsége miatt személyesen nem vett részt a vállalkozásban. Közölte a székesfehérvári színház előfüggönyének leírását. Színházvezetői minőségében több jelentés és felterjesztés készítője, ezeket közölte, vagy tartalmilag idézte Lauschmann Gyula: A székesfehérvári színészet története c. művében (Székesfehérvár, 1899). Három levele: A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig (sajtó alá rendezte Kerényi Ferenc, 1987).