Komlóssy Ferenc; Dániel

(?, 1797–Pest, 1860. jan. 13.): színész, színigazgató, drámaíró és -fordító. Álnevei: Somolky, Smky. 1813–15-ben a pesti társulat tagja. 1815–1818 között Miskolcon játszott. 1818-ban a székesfehérvári együttes alapító tagja, 1824–26-ban társigazgatója. 1825-ben részt vett a pozsonyi országgyűlési előadásokon. 1828–1834 között a Dunántúli Színjátszó Társaság ig.-ja. 1826-ban az ő társ.-a nyitotta meg a szabadkai ideiglenes játszóhelyet, 1831-ben a balatonfüredi színházat. 1834–1837 között a kassai színház bérlő-ig.-ja. Nyaranta dunántúli turnékat szervezett Balatonfüred központtal. 1837–38-ban a kassai társ. színjátéki rend.-je. 1838. szept. 16-tól rövid ideig a Pesti Magyar Színház főrend.-je és gazdasági főfelügyelője. 1839-ben rend., gondnok és pénztárellenőr. 1841–1845 között operát is játszó vándortárs.-okat vezetett vidéken. 1845-től ismét a Nemzeti Színházban működött. Különböző adminisztratív és technikai feladatokat bíztak rá. Volt könyvtáros, számvevő, gondnok. 6 eredeti és 197 fordított darabját tartotta számon, közülük egy eredeti és három fordítás jelent meg nyomtatásban. Viszonylag hamar kezdett komikus- és idősebb karakterszerepeket játszani. F.Sz. Gara (Szentjóbi Szabó L.: Mátyás király választása); Ferkő (Ruzitska: Béla futása); Perin (Moreto–West: Donna Diana); Rummelpuff (Bäuerle: Ál-Cataláni); Hamzsabég (Birch-Pfeiffer: Szapáry Péter); Perföldy (Kisfaludy K.: A kérők); Reinhold (Raupach: Molnár és gyermeke). Emlékezései: Adatok a magyar színészet történetéhez (Magyar Színházi Lap, 1860. jan. 21.–febr. 11.).