Kontz József

(?–?): színész, fordító. 1792–1798 között a kolozsvári társ. alapító tagja, majd Debrecenben és Nagyváradon játszott. 1799-től 1801-ig tagja volt Kelemen László második társ.-ának. Losonci tönkrejutásuk után visszatért Erdélybe, Kolozsváron és Marosvásárhelyen szerepelt. Az 1820-as években a kolozsvári operaegy. súgója, velük vett részt az 1827–28-as évad mo.-i turnéján. Több drámát fordított német nyelvből. Románra fordította Csokonai Vitéz Mihály Békaegérharcát (1816). F.Sz. Oldenholm–Polonius (Sh.–Schröder: Hamlet); Miller (Schiller: Ármány és szerelem); Igazházi (Brühl–Simai K.).