Kontzné Bajkó Terézia

(?–?): színésznő. 1794–1798 között a kolozsvári társ. tagja. 1794-től Kontz József színész felesége, a színlapokon csak asszonynéven szerepelt. 1798–99-ben Debrecenben és Nagyváradon játszott. 1799–1801 között Kelemen László újraszerveződő társ.-ával Nagyváradon, Szegeden, Kecskeméten, Nagykőrösön, Gyöngyösön és Losoncon lépett fel. További életéről nincsenek adataink. Kolozsvárott sokféle szerepet játszott, hősnő, komika, intrika egyaránt található közöttük. F.Sz. Lizette (Lessing: A jószínű zsidó); Lanassza (Lemière–Plümicke); Igazháziné (Brühl–Simai K.: Igazházi); Lady Milford (Schiller: Ármány és szerelem); Királyné (Sh.–Schröder: Hamlet).