Kovách Aladár

(Dés, 1908. febr. 19.–Bécs, 1979. aug. 14.): író, dramaturg, színházigazgató, szerkesztő. A bp.-i tudományegyetemen m. irodalmat és művészettörténetet tanult, egy évig a Sorbonne hallgatója is volt. 1935-től a Nemzeti Színház külső munkatársaként dramaturgi és lektori munkát végzett. 1939–1941 között a Magyar Élet Kiadó, 1941-től a Turul Kiadó lektora volt. 1939-től a Bolyai Akadémia könyvsorozatát szerk. 1944. júl.-tól 1944. okt. közepéig a Nemzeti Színház ig.-ja volt. A háborús viszonyok között békebeli műsort tervezett. A sikertelen Horthy-proklamáció másnapján egészségi állapotára hivatkozva (Heine–Medin-kórban szenvedett) lemondott. 1947-ben emigrált. Németországban és Ausztriában lapszerk.-ként tevékenykedett (Szózat, Hungária, Nemzetőr). 1951–1953 között a Szabad Európa Rádió rend.-je volt. Néhány m. esten konferált is. Két darabját a Nemzeti Színház mutatta be, a Hamueső c. műve 1971-ben Saarbrückenben került színre. Drámái: Tolsztoj: Feltámadás (dramatizálás, 1939); Téli zsoltár (1940); Hamueső (1971). Fordítása: ifj. Dumas: A kaméliás hölgy (1943).