Kovács Levente

(Marosvásárhely, 1940. júl. 27.– ): színészpedagógus, rendező. 1961-ben államvizsgázott a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem filológia karán m. nyelv és irodalom szakon. Szülővárosában, a Bolyai Líceumban kapott katedrát, és vállalta az iskolai színjátszás irányítását. Tevékenységére felfigyelt a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet vezetősége, 1963-ban meghívták a főiskolára gyakornoknak. 1968-tól kezdve tanársegéd, 1978-tól lektor (adjunktus), 1990-től előadó tanár. Közben 1982–1984 között elvégezte a posztgraduális kurzust a bukaresti Film- és Színművészeti Főiskolán, és rendezői diplomát is szerzett. 1993. márc.-tól a m. tagozat dékánja. 1969–1975 között a Thália Laboratórium nevű kísérleti műhelyt vezette. 1963-tól 1988-ig irányította a marosvásárhelyi Egyetemi Központ sokszorosan díjazott színjátszó körét, közben részt vett a székelyudvarhelyi Népszínház megalapításában, és az Apollo 4 zsebszínházat is irányította 1977-ben. Az intézet Stúdiószínpadán végzett rendezőtanári tevékenységével párhuzamosan rendezéseket is vállalt a marosvásárhelyi Nemzeti Színházban és más erdélyi m. társ.-nál. Alkotói munkájában az avantgárd és neoavantgárd irányzatok színházi törekvéseit alkalmazza. F.R. Foster: I. Erzsébet; Sütő A.: Káin és Ábel; Brecht: Dobszó az éjszakában; Csehov: Platonov szerelmei; Szép E.: Lila ákác; Csehov: Három nővér; Bulgakov: A divatszalon titka; Bánffy M.: Martinovics.