Kőmives Nagy Lajos

(Bp., 1885. aug. 16.–Kolozsvár, 1977. dec. 9.): rendező. 1903–1907 között a SzAk-ra járt, majd évtizedeken át Kolozsvárott újságíróskodott. 1940–46-ban a Kolozsvári Nemzeti Színház, majd a kolozsvári Állami Magyar Színház rendezője, 1946–1971 között a kolozsvári Magyar Művészeti Intézet, majd a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet tanára. 1955–1960 között a marosvásárhelyi Székely Színház rendezője is. Széles körű műveltsége, irodalom- és művészetszeretete a mai színészek több nemzedékére kedvezően hatott. Szemléletét, rend.-i felfogását lírai hév és romantikus felfokozottság jellemezte. Legfőbb erényei közé tartozott a jó darabválasztás és a hibátlan stílusérzék. F.R. Sh.: III. Richárd, Rómeó és Júlia, A makrancos hölgy; Molière: Tartuffe; Háy Gy.: Isten, császár, paraszt; Vörösmarty M.: Csongor és Tünde.

KŐMIVES NAGY LAJOS

KŐMIVES NAGY LAJOS